Meeting ”Vrijwilligers naar de top” 1 juli | Sporthal het Binnenveld, Wageningen

Geen enkele sportclub kan zonder zijn vrijwilligers. Het is soms een hele toer om ze te werven en nog moeilijker om ze te behouden. Daarom deze uitnodiging voor de meeting.

“Vrijwilligers naar de top”

Deze bijeenkomst gaat over het effectief werven en behouden van vrijwilligers binnen de vereniging,
Roel Hazenberg van de Gelderse Sportfederatie presenteert het programma en de opvolgende cursus die kan worden gevolgd.   


Locatie:          
Sporthal het Binnenveld

    Adres:             Marijkeweg 23, 6709 PE Wageningen
    Datum & Tijd: 1 juli 2019 van 19.30 – 21.00 uur
(inloop vanaf 19.15 uur)

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden en alle sportverenigingen uit de gemeente Ede, Wageningen en Rhenen zijn van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid voor informeel napraten en een drankje.
We stellen het op prijs als jullie je vooraf aan deze avond aanmelden, zodat we rekening kunnen houden met de aantallen en de drankjes. Wij kijken uit naar deze avond en jullie aanwezigheid!

Mochten jullie meer informatie willen, neem dan even contact met Berry Hellegering.
In de verwachting jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en heel graag tot maandag 1 juli.