Aangepast sporten

Wij geloven in het motto “Normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet’ van de gehandicaptensport Nederland. Voor iedereen met uiteenlopende beperkingen is het mogelijk om mee te doen in de reguliere sport en wij stimuleren verenigingen ook om dit mogelijk te maken. Het aangepast sporten wordt zo veel mogelijk geïntegreerd binnen de reguliere sport.

Diverse verenigingen hebben een vorm van aangepast aanbod:
– Lichamelijke beperking
– Verstandelijke beperking
– Auditieve beperking (doof of slechthorend)
– Visuele beperking (blind of slechtziend)
– Chronische aandoening
– Autisme

Sportwerkplaats

Wilt u werken aan uw conditie en aan thema’s zoals zelfvertrouwen en het stellen van grenzen? Dan is de Sportwerkplaats  wellicht iets voor u. We organiseren verschillende sportgroepen. Tijdens deze sportgroepen staat bewegen centraal en worden er verschillende thema’s gedaan. De lessen worden gegeven door maatschappelijke sportcoaches.

De sportgroepen zijn:

  • Iedere dinsdag ochtend word er walking voetbal georganiseerd op de velden van S.K.V. op de Zoom. Deze training is van 10.00-12.00 uur. Tussen 10.00 en 11.00 uur word er eerst een kop koffie gedronken met elkaar. Dit word gegeven door maatschappelijke sportcoach Wouter en vrijwilligers van S.K.V.
  • Iedere dinsdag avond word er een zumba les georganiseerd in de danszaal in sporthal de Vlinder. Deze les is van 19.30-20.30 uur en word gegeven door maatschappelijke sportcoach Jolanda.
  • Iedere woensdag wordt er met een groep van het Odensehuis gewandeld. Ook andere Wageningsers die graag mee willen wandelen zijn welkom. Er wordt eerst koffie gedronken vanaf 9.30 uur en vanaf 10.30 uur een uur gewandeld. Deze groep wordt begeleid door maatschappelijke sportcoach Joke.
  • Iedere woensdag avond wordt er een sport & spel les georganiseerd waarin allerlei sporten terug komen. Verschillende balsport en andere spellen komen voorbij. Deze les is van 19.00-20.00 uur in sporthal het Binnenveld en wordt gegeven door de maatschappelijke sportcoach Wouter en buurtsportcoach Berry.

De Sportwerkplaats is een initiatief van RIBW, S Heeren Loo, Solidez, S.K.V., KV Wageningen, Wageningen Universiteit, Hogeschool Utrecht, Stichting Life Goals en Sportservice Wageningen

Contactgegevens

Buurtsportcoach Rinske Bakker

Uniek Sporten

In 2018 is de website van Uniek Sporten gelanceerd.

Op deze website is bijna al het aangepaste sportaanbod te vinden van heel Nederland waaronder ook het aanbod van de gemeente Wageningen.

De gemeente Wageningen is sinds 2019 aangesloten bij een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten om aangepaste sporten in de regio beter op de kaart te zetten.

Dit is ter bevordering van een beter en grote sportaanbod voor mensen met een handicap en meer aandacht voor gehandicaptensport in onze regio, met als doel om sport voor iedereen met een handicap zo structureel mogelijk te maken. Ook ondersteunen we de sportaanbieders die gehandicaptensport willen aanbieden, en helpen wij mensen met een handicap om de juiste sport te vinden. Dit doen we per individu en door middel van het opzetten van sportdagen. Zo brengen we sporters en sportaanbieders met elkaar in contact.

Contactgegevens

Buurtsportcoach Rinske Bakker

Ik doe mee fonds

De gemeente Wageningen vindt het belangrijk dat alle inwoners gebruik kunnen maken van voorzieningen in sport en cultuur. Ook mensen met een laag inkomen. Daarom is er het ‘Ik doe mee’- fonds. U kunt per volwassene tot € 150,- euro per jaar vergoed krijgen voor het gebruik van diverse voorzieningen en per kind zelfs tot € 250,- per jaar.

Alle sportieve activiteiten waar kosten aan verbonden zijn, kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Voorbeelden zijn:

  • Entree zwembad of meerbadenkaart
  • Fitness, sportscholen of sportvereniging
  • Sportkleding en- artikelen
  • Bergrace activiteiten

Is het netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) van uw gezin lager dan de inkomensnorm? Dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van het ‘Ik doe mee’-fonds. Deze regeling geldt voor u, uw eventuele partner en thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Gezinsleden boven de 18 jaar – met uitzondering van uw partner – kunnen zelf een aanvraag indienen.

Kijk voor meer informatie op de website van “Ik doe mee fonds“.  Of e-mail naar: info@ikdoemeefonds.com

Contactgegevens
Buurtsportcoach Rinske Bakker