Aangepast sporten

Wij geloven in het motto “Normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet’ van de gehandicaptensport Nederland. Voor iedereen met uiteenlopende beperkingen is het mogelijk om mee te doen in de reguliere sport en wij stimuleren verenigingen ook om dit mogelijk te maken. Het aangepast sporten wordt zo veel mogelijk geïntegreerd binnen de reguliere sport.

Diverse verenigingen hebben een vorm van aangepast aanbod:
– Lichamelijke beperking
– Verstandelijke beperking
– Auditieve beperking (doof of slechthorend)
– Visuele beperking (blind of slechtziend)
– Chronische aandoening
– Autisme

Uniek Sporten

De gemeente Wageningen is sinds 2019 aangesloten bij een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten om aangepaste sporten in de regio beter op de kaart te zetten.

Dit is ter bevordering van een beter en grote sportaanbod voor mensen met een handicap en meer aandacht voor gehandicaptensport in onze regio, met als doel om sport voor iedereen met een handicap zo structureel mogelijk te maken. Ook ondersteunen we de sportaanbieders die gehandicaptensport willen aanbieden, en helpen wij mensen met een handicap om de juiste sport te vinden.

Kijk hier voor een overzicht van het aangepaste beweegaanbod in Wageningen of neem contact op met buurtsportcoach Justin Marks.

Contactgegevens

Buurtsportcoach Justin Marks

Ik doe mee fonds

De gemeente Wageningen vindt het belangrijk dat alle inwoners gebruik kunnen maken van voorzieningen in sport en cultuur. Ook mensen met een laag inkomen. Daarom is er het ‘Ik doe mee’- fonds. U kunt per volwassene tot € 150,- euro per jaar vergoed krijgen voor het gebruik van diverse voorzieningen en per kind zelfs tot € 250,- per jaar.

Alle sportieve activiteiten waar kosten aan verbonden zijn, kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Voorbeelden zijn:

  • Entree zwembad of meerbadenkaart
  • Fitness, sportscholen of sportvereniging
  • Sportkleding en- artikelen
  • Bergrace activiteiten

Is het netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) van uw gezin lager dan de inkomensnorm? Dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van het ‘Ik doe mee’-fonds. Deze regeling geldt voor u, uw eventuele partner en thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Gezinsleden boven de 18 jaar – met uitzondering van uw partner – kunnen zelf een aanvraag indienen.

Kijk voor meer informatie op de website van “Ik doe mee fonds“.  Of e-mail naar: info@ikdoemeefonds.com

Contactgegevens
Buurtsportcoach Sylvano Hendriks: sylvano.hendriks@sportservicedevallei.nl