Gratis hulpprogramma voor een gezondere leefstijl

Gemeente, Menzis en Sportservice Wageningen samen aan de slag voor kwetsbare groepen

Gemeente Wageningen, zorgverzekeraar Menzis en Sportservice Wageningen gaan samen aan de slag voor Wageningers uit kwetsbare groepen, om hen te helpen bij een gezondere leefstijl. In april start het CooL-en beweegprogramma voor inwoners met een minimum inkomen en overgewicht. Gemeente Wageningen heeft hiertoe een overeenkomst gesloten met Menzis, zodat het volgen van het programma gratis kan worden aangeboden aan de doelgroep. Deelnemers worden begeleid door een Leefstijlcoach van Sportservice Wageningen, onderdeel van Sportservice De Vallei.

Coronacrisis onderstreept belang gezonde leefstijl
Gemeente Wageningen wil de sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV) tussen inwoners verkleinen. Mensen met een lage sociaal economische status (SES) leven gemiddeld 6 jaar korter en zelfs 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge SES. De coronacrisis heeft de verschillen nog verder vergroot, juist de reeds kwetsbare groepen zijn extra geraakt. De coronacrisis heeft ook het belang van een gezonde leefstijl onderstreept. Een gezonde leefstijl versterkt de veerkracht en draagt bij aan de mentale gezondheid.
De gemeente wil inzetten op het versterken van een gezonde leefstijl bij de groep inwoners in kwetsbare situaties. Samen met Menzis, Stichting het Wiel en Team Sociale Dienstverlening is onderzocht hoe in Wageningen het beste vorm gegeven kan worden aan een zogenoemde Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI).

Verbeteren gezondheid en stimuleren gezonde leefstijl
Met ingang van 1 januari 2019 is de GLI in de basisverzekering opgenomen voor mensen met overgewicht. De GLI richt zich op het verbeteren van de gezondheid door het stimuleren van een gezonde leefstijl. Het CooL-programma is een bewezen effectieve leefstijlinterventie die door zorgverzekeraars, waaronder Menzis, wordt vergoed.

Deelnemers aan het CooL-programma worden 2 jaar lang individueel en in groepsbijeenkomsten begeleid naar een gezondere leefstijl op alle onderwerpen die daarmee te maken hebben, zoals voeding, bewegen, stress, ontspanning, slapen en gedrag. Stapsgewijs wordt gewerkt aan het verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren.

Het CooL-programma wordt in combinatie met een beweegprogramma uitgevoerd door een leefstijlcoach van Sportservice Wageningen, onderdeel van Sportservice De Vallei.

Binnen enkele weken is er een informatiebijeenkomst belangstellenden. Naar verwachting start het CooL- en beweegprogramma in april 2022.