Jongeren

Jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar kunnen wij helpen met het vinden van een nieuwe sport of met het opzetten van een nieuwe beweegactiviteit.

Heb je een steuntje in de rug nodig en kun je meer zelfvertrouwen gebruiken?
Het project Empower yourself is hier op gericht.

Neem vrijblijvend contact op met onze buurtsportcoach.

 

Empower yourself

Empower yourself is voor jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om te sporten & bewegen. Samen met Solidez begeleiden en stimuleren wij deze jongeren. Het traject bestaat uit 10 sportlessen waar iedere week een ander thema centraal staat.

Thema’s die onder andere aan bod komen zijn samenwerken, vertrouwen, weerbaarheid en grenzen aangeven. Tijdens deze 10 weken vinden er ook 2 individuele coaching gesprekken plaats. Met als doel hen meer vertrouwen te geven.

Heb jij ook interesse in dit programma en val jij binnen de leeftijdsgroep? Neem dan contact op.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Berry Hellegering

 

Ik doe mee fonds

De gemeente Wageningen vindt het belangrijk dat alle inwoners gebruik kunnen maken van voorzieningen in sport en cultuur. Ook mensen met een laag inkomen. Daarom is er het ‘Ik doe mee’- fonds. U kunt per volwassene tot € 150,- euro per jaar vergoed krijgen voor het gebruik van diverse voorzieningen en per kind zelfs tot € 250,- per jaar.

Alle sportieve activiteiten waar kosten aan verbonden zijn, kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Voorbeelden zijn:

  • Entree zwembad of meerbadenkaart
  • Fitness, sportscholen of sportvereniging
  • Sportkleding en- artikelen
  • Bergrace activiteiten

Is het netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) van uw gezin lager dan de inkomensnorm? Dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van het ‘Ik doe mee’-fonds. Deze regeling geldt voor u, uw eventuele partner en thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Gezinsleden boven de 18 jaar – met uitzondering van uw partner – kunnen zelf een aanvraag indienen.

Kijk voor meer informatie op de website van “Ik doe mee fonds“.  Of e-mail naar: info@ikdoemeefonds.com

Contactgegevens
Buurtsportcoach Rinske Bakker