Nieuws

Bijna 1000 kinderen in beweging bij SAM School Olympiade

Bijna 1000 leerlingen van 13 basisscholen in Wageningen die op sportpark de Bongerd in Wageningen een dag lang proeven aan sport en cultuur. En vooral heel veel plezier beleven. Dat staat op de rol voor donderdag 7 september bij de SAM School Olympiade. Organisator Sportservice De Vallei is dolblij dat één van haar grootste events weer aanstaande is. Daarbij heeft de Wageningse bibliotheek een grote rol gehad als partner in de organisatie van het cultuuraanbod en het natraject SAM Moves.

Bij de SAM School Olympiade maken kinderen van groep 6 t/m 8 kennis met verschillende sport- en cultuurclinics. Daarnaast zijn enkele maatschappelijke organisaties present zoals de politie of het Rode Kruis. Ongeveer 34 Wageningse aanbieders dragen hiervoor zorg. Korfbal, waterpolo en rugby zijn een aantal sporten die worden aangeboden, maar kinderen kunnen ook muziek maken, los gaan op breakdance of meedoen met de pleisterrace van het Rode Kruis.

Met de SAM School Olympiade wil Sportservice De Vallei kinderen motiveren om met zoveel mogelijk sport- en cultuuractiviteiten kennis te maken. Dit uiteindelijk met als doel om kinderen een keuze te laten maken voor sport en cultuur die echt bij hen past, waar ze plezier aan beleven en hun talenten kunnen ontdekken.

Op de achterzijde van de plattegrond die alle kinderen krijgen, staan activiteiten waar ook na de Olympiade gratis aan meegedaan kan worden. Ook krijgen de kinderen op school het boekje SAM Moves uitgereikt. Zodat kinderen blijven ontdekken.

De SAM School Olympiade wordt op donderdag 7 september om 9.30 uur geopend door wethouder van sport Marije Eleveld, samen met SAM. Na het ontsteken van de Olympische vlam volgen 4 rondes waarin de kinderen proeven aan een steeds wisselend aanbod.

Spetterend sport- en cultuurprogramma bij de SAM Zomerweek

Volop sport- en cultuuractiviteiten deze zomer in Wageningen. Van dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juli houden Sportservice De Vallei, Zwembad de Bongerd, Solidez en de Bibliotheek de SAM Zomerweek voor alle Wageningse jeugd van 7 t/m 12 jaar.

De hele dag zwemmen, sporten en meedoen met cultuuractiviteiten in Zwembad de Bongerd. Dat zijn de ingrediënten van een dag vol vertier, ontspanning en plezier in Zwembad de Bongerd. Voor een gezonde, lekkere lunch en tussendoortjes wordt gezorgd.

Op dinsdag, woensdag en donderdag kost deelname € 9,50 per persoon. Die dagen start SAM Zomerweek om 8.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Omdat zwemmen onderdeel is van het programma is minimaal zwemdiploma A verplicht.

Op vrijdag is er geen zwemmen, zodat ook jeugd zonder een zwemdiploma mee kan doen. Natuurlijk valt er ook dan genoeg te beleven met volop sport- en cultuuractiviteiten. Ook die dag is er een lunch en zijn er tussendoortjes. Deelname kost dan € 4,50.

Meedoen en meer informatie
Tickets kunnen voor één of meerdere dagen worden aangeschaft en zijn verkrijgbaar via:
www.wageningen-actief.nl/sam-zomerweek-2023/
Op de site is ook meer informatie over de SAM Zomerweek beschikbaar.

Voor meer informatie kan ook contact worden opgenomen met buurtsportcoach Justin Marks van Sportservice De Vallei via justin.marks@sportservicedevallei.nl of bel naar 06 – 825 700 13.

SAM Plein De Roghorst stimulans voor buiten sporten en spelen

Kinderen en jongvolwassenen moeten meer naar buiten en het aantal schermuren tot een minimum beperken om ernstige bijziendheid te voorkomen. Zo reageert de Tweede Kamer vandaag in de media op het nieuws dat het aantal Nederlanders met zichtproblemen razendsnel toeneemt. Het Oogfonds spreekt daarbij van een ‘onzichtbare pandemie’ en oogartsen pleiten voor wetgeving om buitenspelen te stimuleren.

In Wageningen werd maandag 30 januari de daad bij het woord gevoegd. Burgemeester Floor Vermeulen en wethouder Marije Eleveld openden onder grote belangstelling van jong en oud officieel het spiksplinternieuwe SAM Plein De Roghorst bij de Piekschool in Wageningen. Het plein is ingericht voor de beoefening van verschillende sporten, zoals basketbal, voetbal, hockey, tennis en panna. Tijdens de opening konden kinderen al met veel van de sporten kennis maken. Ook kreeg de Piekschool een SAM Beweegkliko overhandigd, vol met sport- en spelmateriaal. Het doel van de herinrichting is om kinderen, jeugd en jongeren te stimuleren meer buiten te sporten, spelen en bewegen.

SAM de wasbeer is het boegbeeld van Sportservice De Vallei, die staat voor de brede motorische ontwikkeling van kinderen. Naast omwonenden kunnen ook sportaanbieders en scholen gebruik maken van de voorzieningen op het plein.

Het heringerichte sport- en speelterrein is een initiatief van Sportservice De Vallei, in samenwerking met de gemeente, de Piekschool en de Belangenvereniging bewoners Roghorst. De Piekschool wist met een sponsorloop € 2.500 binnen te halen en verdubbelde dat bedrag. De bewonersvereniging droeg zelf € 500 bij, wist nog € 5.000 binnen te halen via het Initiatievenfonds Wageningen en plantte een haag ter waarde van € 1.500. Vanuit het Lokale Sportakkoord kwam € 3.000 beschikbaar. De gemeente Wageningen droeg het restant van de benodigde financiën bij om realisatie mogelijk te maken. Het resultaat mag er zijn.

Nieuw sport- en speelplein De Roghorst verrijking voor de buurt

Een saai sportveld naast de Piekschool aan de Roghorst in Wageningen heeft een gedaantewisseling ondergaan. In de afgelopen tijd is hard gewerkt om het om te vormen naar een multisport- en speelveld. Maandag 30 januari van 15.00 tot 16.30 uur is de officiële opening, waarbij burgemeester Floor Vermeulen het bord SAM Plein De Roghorst onthult. Sportservice De Vallei is nauw betrokken geweest bij de inrichting van het nieuwe sport- en speelplein.

Direct vallen alle gekleurde vakken op. Het plein is ingericht voor de beoefening van verschillende spor-ten, zoals basketbal, voetbal, hockey, tennis en panna. Daarmee is de hand zichtbaar van Sportservice De Vallei. Advies is gegeven zodat op het plein alle beweegvormen van het Athletic Skills Model (ASM) aan bod kunnen komen. Die beweegvormen komen ook tot uiting in de naamgeving van het plein. SAM de wasbeer is het boegbeeld van Sportservice De Vallei, die staat voor de brede motorische ontwikkeling van kinderen. Naast omwonenden kunnen ook sportaanbieders en scholen gebruik maken van de voor-zieningen op het plein.

De gemeente Wageningen heeft jaarlijks € 20.000 beschikbaar voor de herinrichting van de openbare buitenruimte. In 2021 werd door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin werd bepaald dat Sportservice De Vallei bij die inrichting betrokken diende te worden. Dat leidde dat jaar tot opening van het eerste SAM sport- en speelplein De Tarthorst. Hierna volgden gesprekken met de Piekschool en de Belangenvereniging bewoners Roghorst om ook daar het sport- en speelveld her in te richten.

De Piekschool wist met een sponsorloop € 2.500 binnen te halen en verdubbelde dat bedrag. De bewo-nersvereniging droeg zelf € 500 bij, wist nog € 5.000 binnen te halen via het Initiatievenfonds Wageningen en plantte een haag ter waarde van € 1.500. Vanuit het Lokale Sportakkoord kwam € 3.000 beschikbaar. De gemeente Wageningen droeg het restant van de benodigde financiën bij om realisatie mogelijk te maken. Het resultaat mag er zijn.

Op maandag 30 januari vanaf 15.00 uur wordt het nieuwe plein met de naam SAM Plein De Roghorst offi-cieel in gebruik genomen. Kinderen kunnen meedoen met een sporttoernooi, er is een springkussen en smoothiefiets om een gezonde smoothie te trappen. Burgemeester Floor Vermeulen onthult het bord en de naastgelegen Piekschool krijgt een SAM Beweegkliko overhandigd. Daarin zit allerlei sport- en spelmateriaal om op het nieuwe plein te gebruiken.

Nog een paar plaatsen bij SAM Multisport Kids

Klimmen, klauteren, rollen, rennen, springen, mikken, zwaaien, stoeien, balanceren en dansen. Dat is SAM Multisport Kids voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. Kinderen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. De lessen worden gegeven door een sportdocent van Sportservice De Vallei. Op maandag 23 januari gaat het beginnen. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar.

Wie meerdere beweegvormen beoefent, werkt ook aan zijn of haar vaardigheden. Bij elke sport zijn andere weer handig. Met SAM Multisport Kids komen ze allemaal aan bod.

Veel topsporters zijn zo goed geworden in hun sport door eerst allerlei verschillende sporten te doen. Profvoetballers bijvoorbeeld, die daardoor niet alleen hebben leren rennen, schieten en mikken, maar ook een achterwaartse salto kunnen maken en zo de allermooiste doelpunten scoren. Als kinderen iets echt leuk vinden, willen ze dat altijd wel blijven doen…. en ze worden er steeds beter in.

Doe daarom mee met SAM Multisport Kids en ontdek het zelf! Vanaf maandag 23 januari gaat het pro-gramma van 10 weken van start. De lessen worden gegeven in sporthal het Binnenveld aan de Marijke-weg 23 in Wageningen van 15.30 tot 16.30 uur. De kosten bedragen € 25,00. Iedereen kan meedoen! De-ze sportieve activiteit kan vergoed worden via het www.ikdoemeefonds.com.

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Opgeven kan op wageningen-actief.nl/sam-multisport-kids.

Inspiratiesessie sociale veiligheid voor sportaanbieders

Iedereen moet een leven lang kunnen genieten van sport en bewegen. Een veilige sportomgeving is daarbij van groot belang. Dat lijkt vanzelfsprekend maar is het niet altijd. Ook in de sport komen zaken voor die een gevoel van onveiligheid kunnen geven of als niet prettig worden ervaren. Om hier aandacht aan te schenken en sportaanbieders tips en tools in handen te geven, organiseren de Sportraad Wageningen, Sportservice De Vallei en de Vrijwilligers centrum Wageningen op maandagavond 28 november een inspiratiebijeenkomst voor sportaanbieders.

Sociale onveiligheid kan zich op diverse manieren uiten. Denk bijvoorbeeld aan kleineren, pesten, uitsluiten of seksueel ongewenst gedrag. Uitingen die niet altijd zichtbaar hoeven te zijn maar wel een onprettig sportklimaat veroorzaken. Alle betrokkenen bij de sportaanbieder moeten zich veilig en geborgen kunnen voelen, zodat zij met plezier kunnen sporten en/of de sport kunnen beleven.

NOC*NSF en Vrijwilligers centrum Wageningen
Het NOC*NSF helpt besturen en bestuurders graag met het creëren van een betrouwbaar en plezierig sportklimaat. Een klimaat waarmee de vereniging laat zien dat veiligheid van iedereen op de club serieus wordt genomen.

Tijdens de inspiratiesessie gaat het NOC*NSF daarover in gesprek. Hoe kan grensoverschrijdend gedrag worden herkend en wat kan het NOC*NSF hierin voor rol spelen. Ook Vrijwilligers centrum Wageningen gaat in op dat thema en vertelt wat aanstelling van een vertrouwenscontactpersonen voor de club kan betekenen.

High5! Stappenplan
Aan de orde komt ook het High5! Stappenplan. Een tool bedoeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen die helpt om op een eenvoudige manier inzicht te geven in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Aanmelden
Deelname aan de inspiratiesessie is gratis. Deze wordt op maandagavond 28 november van 19.15 tot 21.00 uur gehouden in De bblthk aan de Stationsstraat 2 in Wageningen. Aanmelding vooraf is wel gewenst. Dat kan door een e-mail te sturen naar buurtsportcoach Berry Hellegering van Sportservice De Vallei via berry.hellegering@sportservicedevallei.nl. Geef daarin aan hoeveel personen komen

Wandelen, valpreventie en 60+ sportief in oktober van start

Voor ouderen en senioren is stil zitten niet nodig. In oktober starten de Wageningse buurtsportcoaches van Sportservice De Vallei met diverse activiteiten, gericht op de 55-plusser. Wandelen, een cursus valpreventie of diverse sporten bij 60+ sportief. Voor deelname is opgave vooraf noodzakelijk.

Wageningse wandeluitdaging

Op dinsdag 4 oktober start de Wageningse wandeluitdaging. Tien aaneengesloten weken wordt onder begeleiding in groepsverband gewandeld. Start is om 10.30 uur en er wordt ongeveer een uur gewandeld. De wandeluitdaging is geschikt voor elk niveau. Indien nodig wordt de groep in tweeën gesplitst met ieder een eigen wandeltempo. De wandeluitdaging is zeker ook geschikt voor mensen die de stap willen zetten om in beweging te komen. Wandelen is laagdrempelig en goed voor de gezondheid en vooral ook gezellig en leuk. Voor de tien weken wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00.

Valpreventie

Maandag 10 oktober begint een nieuwe cursus valpreventie. In de 5-weekse cursus staat het voorkomen van vallen centraal. Looptrainingen en balansoefeningen vormen onderdeel van het programma. De cursus, gegeven door fysiotherapeut en valpreventie specialist Herma van Wingerden, is in basisschool de Bijenkorf aan de Buurtseweg 1 in Wageningen. Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd van € 20,00.

60+ Sportief

Sportief bezig zijn in groepsverband kan vanaf donderdag 13 oktober bij 60+ sportief. Samen met Sportfondsen de Bongerd is een sportief programma van 10 weken opgezet. Onder leiding van een sport- en beweegdocent wordt in groepsverband bewogen in Sporthal het Binnenveld aan de Marijkeweg. Het programma bestaat uit kracht en spelonderdelen, een kopje koffie of thee tussendoor en volleybal of badminton. Een bijdrage van € 30,00 wordt gevraagd voor de tien weken. Het kopje koffie of thee is inbegrepen. Op maandag 6 oktober is het mogelijk deel te nemen aan een gratis proefles.

Aanmelden

Voor alle activiteiten is opgave vooraf noodzakelijk. Kijk daarvoor op www.wageningen-actief.nl. Of neem contact op met buurtsportcoach Iris Schaars, bereikbaar op 06 – 517 103 62. Een e-mail sturen kan ook: iris.schaars@sportservicedevallei.nl.

SAM School Olympiade in Wageningen onder luid gejuich van start

Onder luid gejuich van bijna 1000 leerlingen van de Wageningse basisscholen, is op donderdagochtend 22 september op sportpark de Bongerd de SAM School Olympiade van start gegaan.

Wethouder Maud Hulshof opende samen met SAM en de leerlingen Lars Schrijver en Thomas Martijn van de Margrietschool het sport- en cultuurfestijn. Dat deden ze door het ontsteken van het Olympisch vuur en het hijsen van de vlag. Daarna warmde MG Dance iedereen op met een flitsende dans waarin diverse sporten werden uitgebeeld.

Maar liefst 25 Wageningse aanbieders van sport- en cultuur verlenen hun medewerking door de clinics te verzorgen. Daaronder ook bijzondere zoals mergelsteen bewerken of King of the Jungle. In vier rondes maken de kinderen kennis met verschillende sport- en cultuuractiviteiten.

Om een gezonde leefstijl te stimuleren zijn op het sportpark verschillende drinkwaterpunten beschikbaar. Ook wordt fruit uitgedeeld vanuit de campagne Lekker in je Vel!

Met de SAM School Olympiade wil Sportservice De Vallei kinderen laten proeven aan het brede sport- en cultuuraanbod in Wageningen. Zodat ze ervaren wat ze echt leuk vinden, waar ze talent in ervaren. De basis voor een leven lang sport en cultuur. De Wageningse bibliotheek heeft een grote rol gespeeld bij de organisatie van het cultuuraanbod.

Alle kinderen ontvangen na afloop op school nog het boekje SAM Moves. Niet alleen vandaag bij de SAM School Olympiade, maar ook daarna kunnen de kinderen gratis kennis blijven maken met diverse aanbieders.

Meer informatie over SAM Moves is te vinden op wageningen-actief.nl/sam-moves.

Na twee jaar eindelijk weer SAM School Olympiade

Dag lang sport, cultuur en plezier voor Wageningse basisschool leerlingen

Wageningen – Het kan eindelijk weer. Meer dan 900 leerlingen van 13 basisscholen in Wageningen op sportpark de Bongerd in Wageningen. Op donderdag 22 september een dag lang proeven aan sport en cultuur bij de SAM School Olympiade. En vooral heel veel plezier beleven. Organisator Sportservice De Vallei is dolblij dat na twee geschrapte edities vanwege corona, haar grootste sportevent weer kan en mag. Daarbij heeft de Wageningse bibliotheek een grote rol gehad als partner in de organisatie van het cultuuraanbod en het natraject SAM Moves.

Bij de SAM School Olympiade maken kinderen van groep 6 t/m 8 kennis met verschillende sport en cultuurclinics. Ongeveer 25 Wageningse sport- en cultuuraanbieders dragen hiervoor zorg. Tjoekbal, waterpolo en freerunning zijn een aantal sporten die worden aangeboden, maar kinderen kunnen ook mergelsteen bewerken of los gaan op breakdance.

Met de SAM School Olympiade wil de organisatie kinderen bewegen met zoveel mogelijk sport- en cultuuractiviteiten kennis te maken. Uiteindelijk met als doel dat kinderen een keuze maken voor sport en cultuur die echt bij hen past, waar ze plezier aan beleven en talenten kunnen ontdekken. Daarom krijgen de kinderen na de Olympiade op school het boekje SAM Moves uitgereikt. Hiermee kan ook na de Olympiade gratis kennis gemaakt worden met een divers sport- en cultuuraanbod in Wageningen.

De SAM School Olympiade wordt op donderdag 22 september om 9.15 uur geopend door wethouder Anne Janssen, samen met SAM. Na het ontsteken van de Olympische vlam volgen 4 rondes waarin de kinderen proeven aan een steeds wisselend aanbod.

Sport en spel als welkome afwisseling voor bewoners AZC

Voor bewoners van het AZC aan de Bosrandweg in Wageningen is de zomer niet echt vakantietijd. Kinderen en volwassenen zijn de hele zomer gebonden aan de plek. Er is weinig vertier. Daarom werkt Sportservice De Vallei vier weken mee om met sport en spel de broodnodige afwisseling te bieden. De afgelopen drie weken deden veel bewoners van het AZC vol enthousiasme mee. Donderdag 18 augustus is de laatste keer.

Elke donderdagmiddag biedt buurtsportcoach Iris Schaars een afwisselend sport- en spelprogramma. Specifiek gericht op de jeugd die zich best verveelt, maar ook volwassenen weten de weg naar de activiteiten te vinden. Sportservice De Vallei neemt sport- en spelmateriaal mee. Iedereen mag daar zelf, of onder begeleiding, naar hartenlust mee spelen.

Met de activiteiten wil Sportservice De Vallei niet alleen een leuke afwisseling bieden, maar mensen ook in beweging te krijgen. Dat lukt goed, de belangstelling is groot. De organisatie streeft er naar om ook na de vier weken blijvend het sporten en spelen te stimuleren. Bij de materialen die nu worden meegenomen wordt gekeken of en hoe die aanslaan. Uiteindelijk wil Sportservice De Vallei een zogeheten SAM Beweegkliko plaatsen met sport- en spelmateriaal, waar bewoners later blijvend en zelfstandig gebruik van kunnen maken.

Spetterend programma tijdens de SAM Zomerweek

Wageningse jeugd hoeft zich niet te vervelen tijdens de SAM Zomerweek

Ook deze zomervakantie hoeven kinderen en jongeren in Wageningen zich niet te vervelen. Want om lekker lang te genieten van zon, water, buiten sporten en spelen hoeven ze niet ver weg. Sportservice De Vallei, bibliotheek Wageningen, Zwembad de Bongerd en welzijnsorganisatie Solidez bieden onder de titel SAM Zomerweek een spetterend programma voor de Wageningse jeugd.

Kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar kunnen van 12 t/m 14 juli heerlijk zwemmen in De Bongerd en kennismaken met verschillende sport- en cultuuractiviteiten. Op vrijdag 15 juli bestaat het programma ook uit verschillende sport- en cultuuractiviteiten, maar dan zonder zwemmen. Kinderen die nog geen zwemdiploma hebben kunnen dus op vrijdag 15 juli ook lekker meedoen met de SAM Zomerweek. Kortom; iedere dag spelen, spelen en nog eens spelen! Met sportieve en culturele activiteiten en vrij zwemmen.

Voor de verschillende activiteiten zijn online toegangskaartjes te reserveren via www.wageningen-actief.nl/sam-zomerweek . Kaartjes voor 12, 13 of 14 juli kosten € 8,50 en voor 15 juli € 3,50 omdat op die dag zwemmen niet in het programma zit. Tussendoortjes en lunch zijn overigens bij de prijs inbegrepen.

Directeur Ronald ter Hoeven verlaat Sportservice De Vallei

Directeur-bestuurder Ronald ter Hoeven van Sportservice De Vallei verlaat per 1 juni 2022 de organisatie om namens de partij GPR/Burgerbelangen wethouder te worden in de gemeente Rheden. Sinds Ter Hoeven in 2015 werd aangesteld, heeft Sportservice De Vallei zich onder zijn leiding ontwikkeld tot een lokaal betrokken en regionaal ondernemend sportbedrijf. De Raad van Commissarissen gaat per direct op zoek naar een geschikte opvolger.

De Raad van Commissarissen betreurt het dat Ter Hoeven de organisatie gaat verlaten, maar respecteert deze uitdagende volgende stap in zijn carrière. Wim Ludeke, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Ronald heeft in de afgelopen jaren een sterke organisatie opgebouwd, die in de regio Foodvalley sport en bewegen op de kaart heeft gezet. Wij zien dat er onder zijn leiding een gezonde, ondernemende en innovatieve organisatie is ontstaan, die de gemeenten en maatschappelijke organisaties op het gebied van sport en bewegen ondersteunt en ontzorgt. Natuurlijk vinden we het jammer dat hij de organisatie gaat verlaten, maar we wensen hem alle succes in zijn volgende rol als wethouder in Rheden.”

Ter Hoeven: “De organisatie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke maatschappelijke partner voor gemeenten in de regio Foodvalley. Ik ben er trots op dat ik daar mijn bijdrage aan heb kunnen leveren en heb er alle vertrouwen in dat de organisatie de ingeslagen weg zal doorzetten.”

Ter Hoeven zal de komende periode zijn werkzaamheden afronden. Op korte termijn wordt de werving voor een nieuwe directeur-bestuurder opgestart door de Raad van Commissarissen.

Zwemmen en sporten bij SAM Sportweek Lente

Pak de tas maar met zwem- en sportspullen. Op donderdag 28 april en maandag 2 mei houdt Sportservice Wageningen de SAM Sportweek Lente voor alle jeugd van 7 t/m 12 jaar. Zwemdiploma A is nodig om mee te kunnen doen.

Meedoen is de hele dag onder de pannen bij Sportpark en Zwembad de Bongerd. Afhankelijk van de dag in de ochtend of middag zwemmen en zo ook het sportprogramma. Een lunch of tussendoortjes meenemen is niet nodig. Ook daar wordt voor gezorgd en natuurlijk is gezond maar zeker ook lekker daarbij vanzelfsprekend.

Meedoen:
Deelname aan één van de twee dagen kost € 8,50 per persoon. Opgeven vooraf is noodzakelijk, er is beperkt plaats beschikbaar. Tickets zijn verkrijgbaar op www.wageningen-actief.nl/sam-sportweek-lente.

SAM Koningsdag 27 april

Buiten de SAM Sportweek Lente is er op woensdag 27 april, samen met de Oranje stichting Wageningen, een sportieve middag in het centrum van Wageningen. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar kunnen kennismaken met verschillende sporten. De sportdag vindt plaats rondom het Junushoff theater. Opgeven kan via www.wageningen-actief.nl/koningsdag-kids-27-april.

Meer informatie:
Neem contact op met buurtsportcoach Justin Marks van Sportservice Wageningen voor meer informatie. Stuur daarvoor een e-mail naar justin.marks@sportservicedevallei.nl of bel naar 06 – 825 700 13.

De sportweek is één van de activiteiten die Sportservice Wageningen houdt in de maand waarin fitheid centraal staat onder de noemer #fitinapril.

Sportbieb SAM gaat weer open in Wageningen

Sportbieb SAM in Pomona, de plek om gratis met sport- en spelmateriaal te sporten en te spelen, gaat weer open. Donderdagmiddag 24 maart om 15.00 uur zijn kinderen van 4 t/m 12 jaar van harte welkom. SAM is er ook bij en er zijn leuke extra activiteiten. De sportbieb in de Pomona is een samenwerkingsproject van Sportservice Wageningen, Stichting Solidez en hun vrijwilligers. Sportservice Wageningen nam hier een jaar geleden het initiatief toe.

Bij de openingsdag op donderdag 24 maart wordt extra uitgepakt. Er is een stormbaan, schminken, voetbaltoernooitjes, een atletiek workshop, een sprintwedstrijd en heerlijke gezonde hapjes en drankjes.

Sportbieb SAM in de Pomona is elke donderdag open 15.00 – 16.30 uur. Kinderen die willen komen spelen kunnen gratis lid worden. Inschrijven kan tijdens de openingstijden of via het online inschrijfformulier op www.wageningen-actief.nl/sportbieb-sam . Na inschrijving ligt het pasje maximaal één week later klaar.

Sportbieb SAM heeft onder meer als doel om het buiten spelen te stimuleren. Daarnaast maken kinderen, door de variatie in het materiaal, kennis met diverse beweegvormen. Dat laatste is het belangrijkste uitgangspunt van SAM, de kleine wasbeer van Sportservice en hét boegbeeld van een nieuwe kijk op sport en bewegen voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Onderzoek laat zien dat veel kinderen na hun 12e stoppen met sporten. Omdat ze uitgekeken zijn op die ene sport. Erg jammer, want uit de cijfers blijkt ook: blijven ze als jongere wél sporten dan is de kans heel groot dat ze een leven lang kiezen voor bewegen en dus langer actief en vitaal zullen zijn. Topatleten en sportexperts zijn het erover eens: laat kinderen tot tenminste 14 jaar zo veel mogelijk kennismaken met verschillende sporten. Sportbieb SAM beantwoordt aan dat uitgangspunt. De sportbieb is er voor en door de buurt.

Ga de Wageningse wandeluitdaging aan

Wandelen, bijna iedereen kan het. De wandelschoenen aan en lekker naar buiten. Genieten van de omgeving, heerlijk ontspannen en toch gezond in beweging zijn. Om inwoners van Wageningen, met of zonder gezondheidsproblemen en elke leeftijd, te stimuleren op pad te gaan organiseert Sportservice Wageningen de Wageningse Wandeluitdaging. Tien weken wandelen in groepsverband vanaf 12 en 14 april. Iedereen kan meedoen.

De Wageningse wandeluitdaging wordt gehouden in samenwerking met huisartsengroep de Poort, Medisch Centrum Kortenoord en Podo Gelderland. Tijdens de wandelingen loopt een buurtsportcoach van Sportservice Wageningen en/of praktijkondersteuner mee. Er worden vier groepen geformeerd op twee niveaus zodat op elk niveau meegewandeld kan worden. Elke wandeling duurt ongeveer een uur en gaat door prachtige omgeving van Wageningen. Deelname voor 10 weken bedraagt eenmalig €5,00 p.p. Elke groep heeft plaats voor maximaal 12 deelnemers

De wandelingen zijn op:

  • Dinsdag van 17.00-18.00 uur wandelgroep met een afstand van 3 km
  • Dinsdag van 18.15-19.15 uur wandelgroep met een afstand van 5-6 km
  • Donderdag van 17.00 – 18.00 uur wandelgroep met een afstand van 3 km
  • Donderdag van 18.15-19.15 uur wandelgroep met een afstand van 5-6 km

Welke groep is geschikt
Wie niet weet of 3 of 5 kilometer een haalbare afstand is kan op 29 en 31 maart meedoen met een testloop. Daarin wordt gekeken wat het beste past.

Meedoen
Aanmelden voor de Wageningse Wandeluitdaging kan via https://www.wageningen-actief.nl/wageningse-wandeluitdaging.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met buurtsportcoach Iris Schaars via iris.schaars@sportservice-ede.nl of 0318 – 69 25 06.

Gratis hulpprogramma voor een gezondere leefstijl

Gemeente, Menzis en Sportservice Wageningen samen aan de slag voor kwetsbare groepen

Gemeente Wageningen, zorgverzekeraar Menzis en Sportservice Wageningen gaan samen aan de slag voor Wageningers uit kwetsbare groepen, om hen te helpen bij een gezondere leefstijl. In april start het CooL-en beweegprogramma voor inwoners met een minimum inkomen en overgewicht. Gemeente Wageningen heeft hiertoe een overeenkomst gesloten met Menzis, zodat het volgen van het programma gratis kan worden aangeboden aan de doelgroep. Deelnemers worden begeleid door een Leefstijlcoach van Sportservice Wageningen, onderdeel van Sportservice De Vallei.

Coronacrisis onderstreept belang gezonde leefstijl
Gemeente Wageningen wil de sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV) tussen inwoners verkleinen. Mensen met een lage sociaal economische status (SES) leven gemiddeld 6 jaar korter en zelfs 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge SES. De coronacrisis heeft de verschillen nog verder vergroot, juist de reeds kwetsbare groepen zijn extra geraakt. De coronacrisis heeft ook het belang van een gezonde leefstijl onderstreept. Een gezonde leefstijl versterkt de veerkracht en draagt bij aan de mentale gezondheid.
De gemeente wil inzetten op het versterken van een gezonde leefstijl bij de groep inwoners in kwetsbare situaties. Samen met Menzis, Stichting het Wiel en Team Sociale Dienstverlening is onderzocht hoe in Wageningen het beste vorm gegeven kan worden aan een zogenoemde Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI).

Verbeteren gezondheid en stimuleren gezonde leefstijl
Met ingang van 1 januari 2019 is de GLI in de basisverzekering opgenomen voor mensen met overgewicht. De GLI richt zich op het verbeteren van de gezondheid door het stimuleren van een gezonde leefstijl. Het CooL-programma is een bewezen effectieve leefstijlinterventie die door zorgverzekeraars, waaronder Menzis, wordt vergoed.

Deelnemers aan het CooL-programma worden 2 jaar lang individueel en in groepsbijeenkomsten begeleid naar een gezondere leefstijl op alle onderwerpen die daarmee te maken hebben, zoals voeding, bewegen, stress, ontspanning, slapen en gedrag. Stapsgewijs wordt gewerkt aan het verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren.

Het CooL-programma wordt in combinatie met een beweegprogramma uitgevoerd door een leefstijlcoach van Sportservice Wageningen, onderdeel van Sportservice De Vallei.

Binnen enkele weken is er een informatiebijeenkomst belangstellenden. Naar verwachting start het CooL- en beweegprogramma in april 2022.