Programma Wageningen Vitaal met succes afgerond

12 deelnemers hebben het 10-weekse Wageningen Vitaal beweegprogramma met succes voltooid. Alle deelnemers konden kennis maken met sport- en spel van Scylla 55+, aqualessen van Zwembad De Bongerd Wageningen, dance fit lessen van Dans en balletschool MGDance, badminton lessen van B.C. de Kantjils en fit en vitaal lessen van Sport- en gezondheidcentrum de Plataan.

Maart 2020 starten wij weer met een nieuw programma. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Jaarlijks Sportcafé weer een sportief succes

Op donderdag 12 december 2019 vond het jaarlijkse Sportcafé van de stad Wageningen plaats in Sporthal Het Binnenveld. Tijdens het Sportcafé zijn de sportvrouw, sportman en sportploeg van 2019 bekend gemaakt. De Sportverkiezingen worden in opdracht van de gemeente Wageningen georganiseerd door de Sportraad Wageningen en Stichting Fondsen Werving Wageningen. De presentatie was in handen van Berry Hellegering (Sportservice Wageningen) en Gertjan van Leeuwen (KV Wageningen). De winnaars zijn: Annemiek van Vleuten, Jan Groenendijk, Dagmar Smid, Valerie Buijse, Lotta van Leeuwen, Team Stanmen, KV Wageningen A1 en Jeroen Zeinstra.

Burgemeester van Rumund riep aan het begin van de avond samen met de sportformateur Anneke Hiemstra alle verenigingen, bedrijven en organisaties op om mee te doen met het Sport- en Beweegakkoord. Wageningen gaat net als 155 andere gemeenten aan de slag met een lokaal Sport- en beweegakkoord. Bedoeling van het akkoord is dat iedereen in Wageningen, plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. De burgemeester geeft het startschot op dinsdagavond 7 januari.

Wageningen bundelt krachten voor Sport- en Beweegakkoord

Net als 155 andere gemeenten gaat ook Wageningen aan de slag met een lokaal Sport- en Beweegakkoord. Het doel is dat iedereen in Wageningen een leven lang plezier in sport en bewegen kan hebben, nu en in de toekomst. Het is een akkoord van iedereen met initiatieven uit de Wageningse samenleving. Het Startschot vindt plaats op 7 januari 2020 om 19.30.

Bijna 57% van alle Nederlanders sport wekelijks. Maar bij mensen met een beperking, een laag inkomen of een migratieachtergrond liggen die cijfers veel lager. “Welke belemmeringen ervaren mensen en hoe kunnen we die in Wageningen wegnemen?” vraagt Anneke Hiemstra zich af. Ze is in de gemeente aangesteld als onafhankelijk sportformateur om met partijen een lokaal Sport- en Beweegakkoord te sluiten. De Gemeente Wageningen, Sportraad Wageningen en Sportservice Wageningen ondersteunen haar daarbij.

Afspraken van onderop
Het akkoord bevat afspraken tussen partijen over uiteenlopende thema’s. Een mogelijk thema is het versterken van sportverenigingen die kampen met een tekort aan vrijwilligers en trainers. “Wat kunnen verenigingen hierover leren van ondernemers?” vraagt de sportformateur zich af. Andere thema’s zijn bijvoorbeeld de toegankelijkheid van sport voor mensen met een laag inkomen of de kwaliteit van sportvoorzieningen.

Maatschappelijk effect
Het Sport- en Beweegakkoord beperkt zich niet tot sport. Het effect van sport en bewegen raakt namelijk ook andere maatschappelijke domeinen. Daarom is het logisch om zoveel mogelijk samen te werken met organisaties en ondernemers uit zorg, onderwijs, gezondheid, welzijn en ruimtelijke ordening. “De beweegvaardigheid van kinderen gaat bijvoorbeeld snel achteruit door digitalisering, verstedelijking en te weinig veilige speelplekken,” vertelt Hiemstra. “Daardoor hebben kinderen op latere leeftijd meer kans op overgewicht en vervolgens meer kans op een chronische aandoening. Bovendien blijkt uit onderzoek dat bewegen positieve effecten heeft op leerprestaties van kinderen. Laten we daarom samen bespreken hoe we kinderen meer kunnen laten bewegen op school en daarbuiten. Kunnen we bijvoorbeeld schoolpleinen, wijken en parken beweegvriendelijker inrichten?”

Ook voor ouderen is fit blijven belangrijk. “Ouderen die door sporten langer gezond blijven zijn minder snel afhankelijk van zorg”, aldus de sportformateur. “Mensen die langdurig werkloos zijn kunnen door sport weer meer energie en zelfvertrouwen krijgen. En sportende werknemers worden minder snel ziek.”

Denk mee op 7 januari
De sportformateur nodigt iedereen in Wageningen uit om mee te werken aan het lokale Sport- en Beweegakkoord. De burgemeester geeft het Startschot op 7 januari van 19.30-21.30 op Sportcomplex Het Binnenveld (Marijkeweg 23, Wageningen). Scholen, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, bedrijven, netwerken, sportverenigingen en ondernemers in de sport ontvangen een uitnodiging. Verder is iedereen welkom die een droom of idee heeft om mensen in Wageningen in beweging te krijgen en houden.

Na het Startschot worden tijdens een tweede en derde bijeenkomst begin 2020 concrete afspraken gemaakt. Eind maart ondertekenen meewerkende partijen het akkoord.

Lekker in je vel met mandarijntjes van Sinterklaas

Sinterklaas is weer in het land en op zaterdag 16 november werd hij door talloze kinderen en ouders verwelkomd in Wageningen. Buiten het strooigoed had de Sint een gezonde verrassing voor alle kinderen, mandarijntjes.

Burgemeester van Rumund verwelkomde Sinterklaas op het bordes van het gemeentehuis. Hij had een cadeautje voor de Sint, heel veel mandarijntjes met daarop een sticker met de tekst Lekker in je Vel. “Wat is er fijner dan lekker in je vel zitten. Dat wil toch iedereen? Een gezonde keuze maken helpt daarbij.”

Lekker in je Vel is de Wageningse aanpak om kinderen, jeugd, jongeren en ouders te stimuleren om een gezonde keuze te maken. In 2020 staan water drinken, groente en fruit eten, elke dag bewegen en buiten spelen in de schijnwerpers. Diverse Wageningse organisaties doen mee en organiseren in de campagneperiodes activiteiten die bij het thema aansluiten. De eerste campagne start in januari en staat in het teken van elke dag bewegen.

Manon Ruijgrok, JOGG regisseur van Sportservice Wageningen: “Het gaat er niet om dat kinderen niet meer mogen snoepen, frietjes eten of gamen. Het gaat erom dat ouders en kinderen worden gestimuleerd een bewuste keuze te maken en ook te kiezen voor gezond”.

Op het bordes van het gemeentehuis vertelde de Sint dat alle kinderen hun schoen mogen zetten: “Het zou mooi zijn als de pieten, buiten de cadeautjes en het snoepgoed, ook fruit in de schoentjes doen.”

Sjors Sportief inschrijvingen gaan open