SAM Schoolsport menukaart

Om het bewegen in en rondom school te stimuleren is de SAM Schoolsport menukaart ontwikkeld. Op deze menukaart staan verschillende interventies die kunnen worden ingevoerd om leerlingen meer en breed motorisch te laten bewegen op school.

Bewegen op school
Tussen alle lessen door, is het belangrijk om genoeg te bewegen. Naast plezier, zorgt het voor een betere conditie én concentratie! We zijn er voorstander van om kinderen zo veel mogelijk te laten bewegen voor, tussen, tijdens en na school.

Hieronder de verschillende interventies die op school kunnen worden geïmplementeerd.

SAM Beweegkliko

De SAM beweegkliko bestaat uit een verrijdbare kliko met inspirerend sport- en spelmateriaal. Dankzij de combinatie van leuke materialen en bijbehorende spelkaarten kan er eindeloos gesport en gespeeld worden tijdens de pauzes of na school.

De bedoeling is dat de kinderen zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor de materialen door middel van coaches. Het uiteindelijke doel is dat de pauzes actiever en leuker worden waar kinderen uitgedaagd worden maar ook verantwoordelijk met het materiaal omgaan.

Wij kunnen u adviseren over de inhoud en het gebruik van de SAM beweegkliko op uw school.

Bewegend leren

Bewegen kan een positief resultaat hebben op reken- en taalvaardigheden. Dit heeft positieve gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen. Zo vergroot bewegend leren het plezier en de betrokkenheid bij de les en zorgt het voor een betere concentratie en taakgerichtheid. Bovendien dragen de lessen bij aan de dagelijkse hoeveelheid beweging die kinderen nodig hebben.

Bewegend leren kan zowel buiten als in het klaslokaal toegepast worden en wordt spelenderwijs aangeboden. Wij kunnen scholen ondersteunen door:

  • Advies te geven over de verschillende bewegend leren projecten die er zijn. Er wordt samen met de buurtsportcoach gekeken naar de vraag van de school en welke interventie hier het beste bij aansluit.
  • Workshop bewegend leren organiseren voor de regio. Hier zitten wellicht extra kosten aan verbonden.

Beweegtussendoortjes

Bewegen tijdens een schooldag bevordert het concentratievermogen.

Om meer te bewegen tijdens een schooldag bieden wij de volgende interventies:

  • SAM Click & Play. Dit zijn korte beweegvideo’s die je in de klas kunt doen. Kinderen kunnen hun energie kwijt en kunnen zich daarna weer beter concentreren.
  • Daily/Weekly mile. Dagelijks/wekelijks hardloopmoment van vijftien minuten rondom de school op één of meerdere dagen in de week om extra te bewegen.

SAM Speelcoach

Leerlingen uit groep 7 worden hierbij opgeleid tot SAM speelcoaches. Zij bedenken en begeleiden, met behulp van speciale speelpleinkaarten, beweegactiviteiten voor hun schoolgenoten.

Dat betekent niet alleen meer beweegmogelijkheden, maar ook meer structuur en regels op het plein. Hierdoor zullen er minder conflictsituaties ontstaan en is er ruimte voor positieve interacties tussen de kinderen.

Binnen een aantal lessen worden de kinderen opgeleid tot echte speelpleincoaches:
Les 1: informatieve PowerPoint in de klas.
Les 2: workshop leskaart lezen en lesgeven buiten op het plein.
Les 3: workshop omgaan in het schoolgebouw met beweeg- en conflictsituaties en lesgeven buiten op het plein.
Les 4: testmoment, uitreiking SAM speelcoach certificaat.

Vragen en ideeën

Naast de onderstaande interventies zijn wij altijd bereikbaar voor hulpvragen of andere ideeën wat betreft bewegen op school. U kunt hierbij denken aan:

  • MQ-scan met bijbehorende vragenlijst, om inzicht te geven hoe het met het sport- en beweeggedrag op uw school is gesteld.
  • SAM Gym+, de achterstand wegnemen van de zwakkere beweger door extra gymervaring op eigen tempo en niveau.
  • Advies rondom schoolplein en hoe deze in te richten als “beweegplein”.
  • Advies rondom de organisatie van een sportdag.
  • Advies m.b.t. sport en bewegen integreren in het schoolplan.

Wilt u aan de slag met één of meerdere interventies op uw school, heeft u een vraag over één van de interventies of een andere hulpvraag, neem dan contact op met Justin Marks.

De interventies op de menukaart dragen bij aan meer bewegen in en rondom school. We voeren ze uit op diverse scholen in de Vallei regio, met succes!