Subsidieaanvraag

De regiegroep zal 5 keer per jaar een beslissing nemen over de ingediende subsidieaanvragen voor het sport en beweegakkoord. Om uw subsidie-aanvraag mee te nemen, willen we u vragen om dit te sturen naar sportakkoord@sportraadwageningen.nl.

Belangrijk! We nemen alleen subsidieaanvragen mee in besluitvorming, als deze voldoen aan de eisen die we als kerngroep vooraf hebben opgesteld. Het format vindt u hier.

Naast het toekennen van (eigen) subsidiegelden, denkt de kerngroep ook mee over mogelijk andere subsidies die een bijdragen kunnen leveren aan uw project. Het aanvragen van deze subsidies zal u zelf moeten doen. Daarnaast kunnen sportaanbieders gedurende de looptijd van de uitvoering van het sport- en beweegakkoord een beroep doen op de buurtsportcoaches van Sportservice Wageningen.

We streven ernaar om binnen 2-3 weken na de deadline een terugkoppeling te geven aangaande uw subsidieaanvraag.