Sport- en beweegakkoord

In navolging op het Nationaal Sportakkoord en het Gelders Sportakkoord kwam het Wagenings Sport- en Beweegakkoord met vele betrokkenen tot stand.

De droom die we samen hebben geformuleerd: een Wageningen waarin écht iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Alleen of samen. Als sporter, als betrokkene vrijwilliger bij sport en bewegen of als toeschouwer langs de lijn.

Om deze droom te vertalen naar een actieplan, kwamen tijdens drie bijeenkomsten partijen uit uiteenlopende domeinen samen. Met alle deelnemers stelden we vast wat al goed gaat in Wageningen op het gebied van sport en bewegen, en wat nog beter kan. We formuleerden ambities en wisselden ideeën uit.

De centrale ambitie waar we gezamenlijk voor gaan is: ‘In 2025 is het mogelijk voor iedereen om mee te doen met sporten en bewegen met plezier en kan iedereen de weg vinden naar geschikt sport- en beweegaanbod.’

Tot slot besloten we welke concrete acties een plek in dit Sport- en Beweegakkoord verdienden en hoe we dat gaan realiseren. Dat laatste bleek cruciaal, want alle betrokkenen waren het erover eens: dit moest een plan worden dat gaat over dóen!

Download hier het Sport- en Beweegakkoord 2.0 Wageningen.

Subsidieaanvraag

De regiegroep neemt meerdere per jaar een beslissing over de ingediende subsidieaanvragen voor het sport en beweegakkoord. Om uw subsidie-aanvraag mee te nemen, willen we u vragen om dit te sturen naar sportakkoord@sportraadwageningen.nl.

Belangrijk! We nemen alleen subsidieaanvragen mee in besluitvorming, als deze voldoen aan de eisen die we als kerngroep vooraf hebben opgesteld. Het format vindt u hier.

Naast het toekennen van (eigen) subsidiegelden, denkt de kerngroep ook mee over mogelijk andere subsidies die een bijdragen kunnen leveren aan uw project. Het aanvragen van deze subsidies zal u zelf moeten doen. Daarnaast kunnen sportaanbieders gedurende de looptijd van de uitvoering van het sport- en beweegakkoord een beroep doen op de buurtsportcoaches van Sportservice Wageningen.

We streven ernaar om binnen 2-3 weken na de deadline een terugkoppeling te geven aangaande uw subsidieaanvraag.

Deadlines 2023 aanvragen

De deadlines voor aanvragen is 23 november 2023. Zorg dat uw aanvraag voor deze deadline binnen is.

Resultaten

Sinds de totstandkoming van het Lokale Sportakkoord hebben diverse (sport)organisaties met succes een beroep gedaan op een financiële bijdrage.