Voor scholen

Gymonderwijs de Vallei

Wij bieden basisscholen in een brede regio vakleerkrachten voor het gymonderwijs. Door goed en gevarieerd bewegingsonderwijs ontwikkelt een kind een betere motoriek, goede sociale vaardigheden en sportplezier. Onze vakleerkrachten zijn experts in verschillende beweegvormen en sport- en spelmethodieken. Zo ondersteunen we scholen om kinderen de beste sportontwikkelomgeving te bieden. De gymles wordt een ontdekkingstocht voor kinderen en het mooie is dat zelfs schoolprestaties hierdoor kunnen verbeteren!

2018: We werken op 25 basisscholen in 5 gemeenten

Contactgegevens

teamleider vakleerkrachten bewegingsonderwijs Bram Boerma

Bewegend leren

Bewegend leren bestaat uit allerlei acties met als doel om bewegen te integreren binnen het reguliere onderwijs. Bijvoorbeeld door beweegvormen te koppelen aan lessen rekenen of taal. Zo zitten kinderen minder stil en bewegen zij meer gedurende een schooldag. Dit sluit ook aan op de gestelde beweegnormen voor kinderen. We organiseren verschillende acties met de basisscholen van Wageningen om dit te bewerkstelligen.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Nikkie Zweers

Schoolsport toernooien

Schoolsport toernooien

Doe dit jaar ook mee met Sjors Sportief!

Om sport en bewegen bij kinderen te stimuleren kun je gratis deelnemen aan schoolsport toernooien van Sjors Sportief. Neem gerust contact op als je meer hier informatie over wilt.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Berry Hellegering

Tussenschoolse/naschoolse sport activiteiten

Op aanvraag kunnen wij tussen-schoolse (pauzesport) of na-schoolse sport activiteiten organiseren. We nemen materialen mee en zorgen samen met stagiaires voor een leuk en innovatief sport aanbod.

Contactgegevens: 

Buurtsportcoach Berry Hellegering