Voor scholen

Gymonderwijs de Vallei

Wij bieden basisscholen in een brede regio vakleerkrachten voor het gymonderwijs. Door goed en gevarieerd bewegingsonderwijs ontwikkelt een kind een betere motoriek, goede sociale vaardigheden en sportplezier. Onze vakleerkrachten zijn experts in verschillende beweegvormen en sport- en spelmethodieken. Zo ondersteunen we scholen om kinderen de beste sportontwikkelomgeving te bieden. De gymles wordt een ontdekkingstocht voor kinderen en het mooie is dat zelfs schoolprestaties hierdoor kunnen verbeteren!

2020: We werken op 34 basisscholen in de gemeenten Ede, Wageningen, Rhenen, Veenendaal, Renkum en Barneveld.

Contactgegevens

teamleider vakleerkrachten bewegingsonderwijs Bram Boerma

SAM speelcoach

Leerlingen uit groep 7 worden opgeleid tot SAM speelcoach. Zij bedenken en begeleiden, met behulp van speciale speelpleinkaarten, beweegactiviteiten voor hun schoolgenoten. Dat betekent niet alleen meer beweegmogelijkheden, maar ook meer structuur en regels op het plein. Hierdoor is zullen er minder conflicten zijn en ontstaan er nieuwe interacties tussen kinderen.

Het SAM speelcoach traject houdt in:
Les 1: informatieve PowerPoint in de klas.
Les 2: workshop leskaart lezen en lesgeven buiten op het plein.
Les 3: workshop binnen omgaan met beweeg en conflictsituaties en lesgeven buiten op het plein.
Les 4: testmoment, uitreiking SAM speelcoach certificaat.

Bewegend leren

Bewegen kan leiden tot positief resultaat op reken- en taalvaardigheden. Dit heeft positieve gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen. Zo vergroot bewegend leren het plezier en de betrokkenheid bij de les en zorgt het voor een betere concentratie en taakgerichtheid. Bovendien dragen de lessen bij aan de dagelijkse hoeveelheid beweging die kinderen nodig hebben. Bewegend leren kan zowel buiten als in het klaslokaal toegepast worden en wordt spelenderwijs aangeboden. Wij kunnen scholen ondersteunen door:

 • Advies over welke middelen er zijn voor bewegend leren binnen en buiten het klaslokaal zoals bijvoorbeeld spelpakketten.
 • Samen met de contactpersoon een format voor bewegend leren bedenken die aansluit op de lesstof.
 • Workshop bewegend leren voor binnen en/of buiten.
 • Bewegend leren YouTube kanaal met bewegend leren filmpjes voor binnen en buiten.

Schoolsport Olympiade

Een jaarlijks terugkerend evenement is Schoolsport Olympiade en is dé sportdag voor alles basisscholen binnen de gemeente Wageningen.

Tijdens het evenement staat de gedachte “meedoen is belangrijker dan winnen” centraal. Kinderen kunnen hierbij kiezen uit verschillende sporten. De verschillende sporten worden aangeboden in samenwerking met lokale (sport)aanbieders. Hierdoor worden kinderen gestimuleerd om te bewegen en om op een plezierige manier elkaar te ontmoeten: Samen Actief Meedoen!

Het is voor alle basisscholen mogelijk om deel te nemen met de groepen 6 t/m 8. Tijdens deze dag zijn er 1000 kinderen, 40 sportaanbieders en meer dan 200 vrijwilligers aanwezig om samen te sporten. Ook dit jaar vindt Schoolsportolympiade plaats op Sportpark de Bongerd.

 

SAM beweegkliko

De beweegkliko bestaat uit een verrijdbare kliko met inspirerende sport- en spel materiaal. Dankzij de combinatie van inspirerende materialen en bijbehorende spelkaarten kan er eindeloos gesport en gespeeld worden. Tevens zijn de spelkaarten gebaseerd op de breed motorische ontwikkeling van het kind. De beweegkliko wordt voor een X aantal weken in bruikleen gegeven. Als deze periode verstreken is kan er advies gegeven worden m.b.t. aanschaf materialen.

 

Beweeg tussendoortjes

Bewegen tijdens een schooldag bevorderd het concentratie vermogen voor de schoolvakken. Om meer te bewegen tijdens een schooldag kan er worden gekozen uit de volgende interventies:

 • Even bewegen, even iets anders, helpt om daarna weer actief aan de les mee te kunnen doen. Kinderen kunnen hun energie kwijt en ze leren vaak nog beter met elkaar omgaan.
 • Weekly mile. Wekelijks hardloop moment van vijftien minuten rondom de school op een bepaalde dag en tijd om extra te bewegen.
 • Beweegtussendoortjes op film voor onderbreking van de dag.

 

Naschools actief

Om ervoor te zorgen dat kinderen structureel en  veelzijdig leren bewegen na schooltijd. Kan er een naschools beweegaanbod georganiseerd worden. Dit wordt gedaan in samenwerking met de school. Dit kan bijvoorbeeld door samen te werken met sportaanbieders en/of in combinatie met de SAM speelcoach.

 

Ondersteuning gymlessen

De buurtsportcoach kan een aantal lessen meekijken om advies en ondersteuning te bieden. Deze zijn tevens opgeleid tot docent bewegingsonderwijs. Dit kan door middel van het aanwezig zijn bij een aantal gymlessen en hierop wordt een plan geschreven met de contactpersoon. Dit kan worden gedaan voor zowel de peuter/kleuter gymlessen als voor de gymlessen van groep 3 t/m 8.

 

Hulpvragen

Naast de interventies op de menukaart zijn wij altijd bereikbaar voor hulpvragen of andere ideeën rondom bewegen op school. U kunt hierbij denken aan:

 • Advies rondom schoolplein en hoe deze in te richten als “beweegplein”.
 • Advies rondom organisatie sportdag.
 • Advies m.b.t. sport en bewegen integreren in het schoolplan.
 • Presentatie SAM schoolsport, Gymonderwijs de Vallei en Lekker in je Vel. Tijdens bv. teamoverleg, een ouderavond, OR-vergadering etc.