Voor scholen

Gymonderwijs de Vallei

Wij bieden basisscholen in een brede regio vakleerkrachten voor het gymonderwijs. Door goed en gevarieerd bewegingsonderwijs ontwikkelt een kind een betere motoriek, goede sociale vaardigheden en sportplezier. Onze vakleerkrachten zijn experts in verschillende beweegvormen en sport- en spelmethodieken. Zo ondersteunen we scholen om kinderen de beste sportontwikkelomgeving te bieden. De gymles wordt een ontdekkingstocht voor kinderen en het mooie is dat zelfs schoolprestaties hierdoor kunnen verbeteren!

2018: We werken op 25 basisscholen in 5 gemeenten

Contactgegevens

teamleider vakleerkrachten bewegingsonderwijs Bram Boerma

Bewegend leren

Bewegend leren bestaat uit allerlei acties met als doel om bewegen te integreren binnen het reguliere onderwijs. Bijvoorbeeld door beweegvormen te koppelen aan lessen rekenen of taal. Zo zitten kinderen minder stil en bewegen zij meer gedurende een schooldag. Dit sluit ook aan op de gestelde beweegnormen voor kinderen. We organiseren verschillende acties met de basisscholen van Wageningen om dit te bewerkstelligen.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Rinske Bakker

Sportiefste Klas

Wie wordt in schooljaar 2019/2020 de sportiefste klas? Om sport en bewegen bij kinderen te stimuleren heeft Sportservice Wageningen “de sportiefste klas” in het leven geroepen.

Met je klas kun je deelnemen aan schoolsporttoernooien die zijn aangesloten bij ‘De sportiefste klas van Wageningen’. Voor elke leerling van de klas die zich voor dit toernooi aanmeldt, verdien je punten. Voorbeelden van schoolsporttoernooien zijn voorbeelden noemen.

Aan het eind van het jaar worden de punten opgeteld en de klas met het hoogst aantal punten wint!

Ga jij de uitdaging met je klas aan? Vanaf schooljaar 2019/2020 gaan we hiermee starten.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Berry Hellegering

Tussenschoolse/naschoolse sport activiteiten

Op aanvraag kunnen wij tussen-schoolse (pauzesport) of na-schoolse sport activiteiten organiseren. We nemen materialen mee en zorgen samen met stagiaires voor een leuk en innovatief sport aanbod.

Contactgegevens: 

Buurtsportcoach Berry Hellegering