Voor verenigingen

Wij adviseren en ondersteunen sportverenigingen via het verenigingsloket bij hulpvragen op het gebied van onder andere beleid, accommodatie, kader, financiën en vrijwilligers. Daarbij staat je vraag centraal. We maken een afspraak om het vraagstuk te bespreken en adviseren en ondersteunen bij een plan van aanpak. Je krijgt van ons meerdere handvatten om het advies verder binnen de vereniging te implementeren.

Vragen vanuit verenigingen kunnen bijvoorbeeld zijn ““Hoe vind ik nieuwe leden?” of “Hoe bind ik sponsoren aan mijn vereniging?” De verenigingsadviseur hanteert diverse methodieken wat handvatten biedt om tot oplossingen te komen.

Lees hieronder met welke onderwerpen u bij ons terecht kunt.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Sylvano Hendriks: sylvano.hendriks@sportservicedevallei.nl

Sport- en beweegakkoord Wageningen

In navolging op het Nationaal Sportakkoord en het Gelders Sportakkoord kwam het Wagenings Sport- en Beweegakkoord met vele betrokkenen tot stand.

De droom die we samen hebben geformuleerd: een Wageningen waarin écht iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Alleen of samen. Als sporter, als betrokkene vrijwilliger bij sport en bewegen of als toeschouwer langs de lijn.

Om deze droom te vertalen naar een actieplan, kwamen tijdens drie bijeenkomsten partijen uit uiteenlopende domeinen samen. Met alle deelnemers stelden we vast wat al goed gaat in Wageningen op het gebied van sport en bewegen, en wat nog beter kan. We formuleerden ambities en wisselden ideeën uit.

De centrale ambitie waar we gezamenlijk voor gaan is: ‘In 2025 is het mogelijk voor iedereen om mee te doen met sporten en bewegen met plezier en kan iedereen de weg vinden naar geschikt sport- en beweegaanbod.’

Tot slot besloten we welke concrete acties een plek in dit Sport- en Beweegakkoord verdienden en hoe we dat gaan realiseren. Dat laatste bleek cruciaal, want alle betrokkenen waren het erover eens: dit moest een plan worden dat gaat over dóen!

Download hier het Sport- en Beweegakkoord Wageningen.

Lekker in je vel: De gezonde sportkantine

Draag als sportaanbieder  bij aan een gezondere omgeving voor de jeugd. Dat kan bijvoorbeeld door het omvormen van de kantine naar een gezonde(re) sportkantine.  Een aantal sportaanbieders in Wageningen heeft die stap al gezet. Onder andere dansschool Bransz, tennisvereniging NVLTB, KV Wageningen en zwembad de Bongerd zijn u al voorgegaan. U kunt hiervoor gratis advies en ondersteuning krijgen via Lekker in je vel.

Contactgegevens:
Floor Steenvoorden

Vrijwilligers

Om samen met jou (meer) vrijwilligers te werven of in te zetten voor je vereniging werken wij met verschillende methodes en / of gaan aan de slag met “Creatief denken”.

De gestructureerde aanpak en kant-en-klare documenten zorgen ervoor dat jouw vereniging op een efficiënte manier aan het werk kan. Naast nieuwe vrijwilligers levert de cursus ook kennis op over de eigen leden en tips en tools om vrijwilligers te behouden. De methode is zeer succesvol. Gemiddeld blijkt meer dan 80% van de leden van sportverenigingen bereid tot vrijwilligerswerk!

Bestuur

Wij kunnen jou als sportbestuurder ook ondersteunen met ‘’Besturen met een visie’’. Dit doen wij door de succesvolle methode spiegel “Droom techniek” te gebruiken. In drie avonden gaan we gezamenlijk aan de slag. De eerste avond staat in het teken van een spiegel voor houden, de tweede in het teken van dromen en de derde om de plannen verder uit te werken.

Verder kunnen wij met jou in gesprek om de organisatie onder de loep te nemen en daar waar mogelijk ondersteunen met het opstellen van een beleidsplan.

Themabijeenkomsten

Jaarlijks organiseren wij op basis van hulpvragen diverse themabijeenkomsten. Het zijn inspirerende avonden waar er een thema centraal staat. Tevens biedt zo’n avond de gelegenheid om met andere sportbestuurders te netwerken. Je krijgt handvatten met om met meer energie, nieuwe inzichten en ideeën weer aan de slag te gaan.

Veilig pedagogisch klimaat

Samen met verenigingen werken wij aan een veilig pedagogisch sportklimaat. Een klimaat waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen en zich thuis voelt. Om dit te realiseren biedt Sportservice de mogelijkheid het technische kader te ondersteunen middels workshops als ‘’Train de trainer’’.

Sportsubsidies

Starten met aangepast sportaanbod? Of ambities voor een nieuwe kantine? Sportservice helpt verenigingen bij het vinden van de geschikte subsidie en de aanvraag hiervan.

Sponsoring en ledenwerving

Wij nemen je mee in de wereld van gastvrijheid in de sport. We bieden een inspiratiesessie bij jullie op de club (+/- 2 uur). De methodieken “Absurd denken”, “Creatieve oefeningen” en het “Gastvrijheidsspel” worden toegepast. Met een vernieuwde blik kijken naar de kansen die er zijn op het gebied van ledenwerving & behoud, vrijwilligersbeleid en sponsoring. Na de training kun je meteen aan de slag met de nieuwe ideeën.

Opzetten aangepast sporten

Wij bieden ondersteuning in het opzetten en behouden van aangepast sporten. NOC*NSF heeft een stappenplan ontwikkeld voor het opzetten van een aangepaste sport. Aan de hand van deze stappen wordt het traject doorlopen om zo te komen tot een structureel en duurzaam sportaanbod. Dit verloopt in samenwerking met de desbetreffende sportbond. Kijk op de website van www.unieksporten.nl voor meer informatie.