Altijd in Beweging!

 

         

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden uitleen Attracties

1

Alle te huren materialen dienen vooraf te worden gereserveerd.

 

2

Er wordt alleen uitgeleend aan: personen van 18 jaar of ouder.

 

3

Het sport- en spelmateriaal wordt niet uitgeleend voor commercieel gebruik.

 

4

Voor het afhalen van de attracties kan er telefonisch een afspraak gemaakt worden met buurtsportcoach (verhuurder) Berry Hellegering 06 – 10 88 68 29

 

5

Ophalen van gereserveerde materialen dient te gebeuren op de afgesproken tijd.

 

6

De huurder dient zorg te dragen voor voldoende menskracht, teneinde zelf de materialen te kunnen in- en uitladen. Tevens moeten de materialen op een verantwoorde wijze worden vervoerd.

 

7

Huurder dient zichzelf te kunnen legitimeren bij in ontvangst name van de materialen.

 

8

De huurder dient het gehuurde materiaal op de afgesproken tijd weer te retourneren. Is dit niet het geval dan worden er kosten in rekening gebracht (€5,00 per dag).

 

9

Huurder en verhuurder controleren gezamenlijk, zowel bij ontvangst als uitgifte, de materialen.

 

10

Door in ontvangstname van de materialen en ondertekening op het ter beschikking staand uitleenformulier geeft de huurder te kennen deze in goede staat en zonder beschadigingen ter beschikking te hebben gekregen.

 

11

De huurder is volledig verantwoordelijk voor het geleende materiaal. De leiding van de activiteit wordt geacht op de hoogte te zijn van de wijze waarop materiaal gebruikt dient te worden.

 

12

De geleende materialen dienen onbeschadigd, schoon en droog te worden ingeleverd.

 

13

Sportservice Wageningen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of goederen in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit de verhuur en gebruik van de materialen.

 

14

In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien beslist verhuurder.

Aanvullende voorwaarden voor huur attracties

15

Een attractie en blower wegen gezamenlijk ± 85 kilogram en hebben een doorsnede van 1 meter. Om aan spelregel 5 te kunnen voldoen moet een attractie worden opgehaald met voldoende menskracht, 2 personen gewenst.

 

16

Bij het opzetten van een attractie dient men te zorgen voor een egale ondergrond, vrij van stenen, scherpe voorwerpen e.d.

 

17

Wanneer attractie en blower buiten worden gebruikt op een verharde- of half verharde ondergrond dient men dit oppervlak af te dekken om beschadiging en/of abnormale slijtage te voorkomen (met het door ons bijgeleverde dekzeil).

 

18

Voor het aansluiten van de blower dient de attractie te worden afgesloten.

Zorg dat er bij het opzetten van een attractie geen knik in de ‘slurf’ zit

Gebruik Attracties

19

Om schade aan  of letsel aan personen te voorkomen zijn er geen scherpe voorwerpen (sleutels, kammen e.d.) en schoeisel toegestaan op een attractie.

 

20

De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of goederen in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit de verhuur van een attractie of blower.

 

21

Bij harde windkracht – windkracht 4 en hoger – mag een attractie niet worden gebruikt.

 

22

De huurder dient de attractie en blower droog en schoon in te leveren.

Indien dit niet en/of onvoldoende is geschied, zal verhuurder dit verzorgen en worden alle kosten die hieruit voortvloeien bij huurder in rekening gebracht. Dit bedraagt €50,00.